سخنگوی ناجا: با استودیوهای زیرزمینی دوبله برخورد می‌کنیم

سخنگوی ناجا از برخورد با استودیوهای دوبله زیر زمینی خبر داد و توضیحاتی درباره مهمانی ها و پارتی های برگزار شده به واسطه دعوت در فضای مجازی ارائه کرد.

آخرین ها