برشی از بازی محمود درویش در فیلم «موسیقی ما» ساخته ژان لوک گدار + ویدئو

سینماسینما: محمود درویش ۳ بار بر پرده‌ سینما ظاهر شده است که هر سه بارِ آن، به نام خودش بوده است. یکی از این فیلم‌ها «موسیقی ما» ساخته ژان لوک گدار است. خبرنگار اسرائیلی روبرویش قرار می‌گیرد و از او به زبان عبری سوال می‌پرسد و درویش به زبان عربی پاسخش را می دهد. درویش […]

آخرین ها