اختصاصی سینماسینما/ روایت محمد حقیقت از تماشای فیلم عبداللطیف کشیش در جشنواره فیلم کن

فیلم «مکتوب، عشق من: آواز خواندن» یکی از فلیم های بخش مسابقه جشنواره کن است. روایت نمایش این فیلم در کاخ جشنواره به قلم محمد حقیقت را می‌خوانید:

آخرین ها