تصویربرداری «خاکْخونی» به پایان رسید

تصویربرداری فیلم کوتاه «خاکْخونی» به نویسندگی و کارگردانی حجت حسینی به پایان رسید.

آخرین ها