عزتِ سینما هنوز زنده است

سینماسینما، میثم محمدی: عجیب نیست این همه محبوبیت و جاودانگی برای کسی که نه در دنیای مجازی صفحه ای داشت و نه فالوئرهای میلیونی که به هر بهانه موجه و غیرموجهى برایش قربان صدقه بروند و با هر جزر و مد رفتارى، قهر و آشتى به راه بیاندازند. محبوبیتش حقیقی بود و حاصل پله پله […]

آخرین ها