بهزاد فراهانی: تماشاگران فهیم تئاتر مهم‌ترین اسپانسر اهالی تئاتر هستند

اسماعیل خلج در آغاز اجرای دوباره یک تئاتر اظهار امیدواری کرد که کرونا دیگر کاری به تئاتر نداشته باشد.

آخرین ها