نمایش «میراث من آواز» در رویداد فیلمکوتا

در دومین نشست از رویداد فیلمکوتا «میراث من آواز» به کارگردانی فاطمه موسوی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

آخرین ها