نگاهی به تاریخ سینمای ایران؛ میرزا ابراهیم خان عکاسباشی

میرزا ابراهیم خان عکاسباشی در سال ۱۲۵۳ در تهران به دنیا آمد. او نخستین مستندساز و فیلمبردار تاریخ سینمای ایران است.

آخرین ها