برش‌های کوتاه/ در ستایش Long Take

در ستایش Long Take، با گفتارهایی از میشائیل هانکه برگرفته از صفحه طعم توت

خشونت در سینمای میشائیل هانکه + ویدئو

خشونت در سینمای میشائیل هانکه این ویدئو حاوی صحنه‌هایی است که شاید برای برخی ناراحت کننده باشد (برگرفته از کانال طعم توت)

آخرین ها