طعنه و کنایه تند و تیز تهمینه میلانی به برد استقلال با نقل قولی از میشل پلاتینی!

    طعنه و کنایه تند وتیز تهمینه میلانی به برد استقلال با نقل قولی از میشل پلاتینی

آخرین ها