طنز روزنامه قانون درباره پخش گاز اشک آور در برنامه خندوانه

انگار یکی از شرکت کننده‌های برنامه‌ خندوانه با خودش گاز اشک آور برده تو برنامه و تا دیده یکی اونجا رو مخشه «پیسس» اشک آور زده تو صورت طرف.

آخرین ها