«رایا و آخرین اژدها»، پیشتاز نامزدهای جایزه انیمیشن آنی

فهرست نامزدهای جایزه انیمیشن «آنی ۲۰۲۲» درحالی اعلام شد که انیمیشن «رایا و آخرین اژدها» بیشترین تعداد نامزدی‌ در شاخه‌های مختلف را به خود اختصاص داد.

آخرین ها