۶۳ سالگی ستاره سینمای دهه ۱۹۸۰

۱۶ سپتامبر سالروز تولد میکی رورک بازیگر فیلم‌هایی چون «ماهی پرجنب و جوش»، «قلب انجل» و «کشتی‌گیر» است.

آخرین ها