موفقیت فیلم کوتاه «خانه» در هفته منتقدین کن/ نمایش در جشنواره سن‌سباستین

فیلم سه دقیقه ای ایرانی «خانه» مورد توجه قرار گرفت و در جشنواره سن سباستیان نمایش داده خواهد شد. 

آخرین ها