ناتالی دلون درگذشت/ مرگ یکی از زیباترین زنان جهان

ناتالی دلون همسر سابق آلن دلون در سن ۷۹ سالگی از دنیا رفت.

آخرین ها