چین برگزیده اسکار را نادیده گرفت

رسانه‌های رسمی چین و موتورهای جستجوی اینترنتی در این کشور، خبر کسب جایزه اسکار توسط «کلوئی ژائو» را به طور کلی نادیده گرفتند.

آخرین ها