برگزاری مستر کلاس در جشنواره ونیز با حضور کارگردانان برجسته

از امسال برگزاری مستر کلاس به برنامه های جشواره فیلم ونیز اضافه می شود.

آخرین ها