بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون با چهره ای رنجور در مراسم «شب بازیگر» حاضر شد

فردوس کاویانی در حالی در چهاردهمین «شب بازیگر» به عنوان یکی از پیشکسوتان عرصه بازیگری تقدیر و تجلیل شد که چهره رنجور و بیمار او تاثر و ناراحتی بسیاری از حاضران در این مراسم را به همراه داشت.

آخرین ها