ابراهیمی‌فر به سینماسینما گفت: سومدیریت دولت‌ قبل در بحران آب را تصویر می‌کنم

سعید ابراهیمی فر کارگردان سینما از نگرانی و دغدغه هایش در مورد بحران آب گفت.

آخرین ها