شفافیت را به سینما و تلویزیون هم بیاوریم

 نازنین متین نیا در اعتماد نوشت : مهران مدیری و احسان علیخانی اولین چهره های رانت بگیر سینما و تلویزیون نیستند، آخرین هم نخواهند بود. رقمی که به این دو نفر هدیه شده در مقابل ارقامی که در تمام این سال ها به واسطه چهره بودن یک نفر به دستش رسیده رقم بزرگی نیست. حتی […]

آخرین ها