آغاز اکران جهانی نسخه جدید فیلم «بن هور»

اکران نسخۀ جدیدی از فیلم عظیم و تحسین برانگیز «بن هور» در سینماهای جهان آغاز شد.

آخرین ها