فیلم‌های خارجی جشنواره رشد دوبله شدند

آثار خارجی بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم رشد به زبان فارسی برای مخاطبان این رویداد هنری دوبله شد.

آخرین ها