حمله ناصر هاشم زاده به کمال تبریزی: تو به چه قیمتی خودت و ملتت را تحقیر می کنی؟

  ناصر هاشم زاده منتقد جریان اصولگرا در برنامه هفت گفت : من فکر می کنم ما شاهد یک شتاب زدگی در ساخت این فیلم هستیم. چون به هر حال کمال تبریزی کارگردان به نام و مطرح و کاربلدی است و این اثر از او بعید است. به گزارش سینماسینما، هاشم زاده افزود :فیلم به […]

آخرین ها