دو کتاب از پرویز دوائی منتشر شد/ هنوز تارزان را دوست دارم

مجموعه‌ای از نامه‌های پرویز دوائی با عنوان «روزی تو خواهی آمد» به همراه چاپ چهارم کتاب «ذن در هنر نویسندگی» نوشته ری برادبری با ترجمه این مترجم منتشر شده است.

آخرین ها