انتقاد سخنگوی قوه قضائیه از نامه سینماگران برای آزادی موقت محمد امامی/ هنرمندانه نبود

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: نامه موسوم به هنرمندان برای آزادی یک متهم اقتصادی هنرمندانه نبود.

آخرین ها