از پاریس تا اهواز/ درباره «حسینعلی طباطبایی» که این روزها در بستر بیماری است

حمیدرضا محمدی درروزنامه ایران نوشت : این روزها مردی در بستر بیماری است که تئاتر ایران بسیار به او مدیون است. کسی که اگرچه رشته دانشگاهی اش، چیزی جز تئاتر بود اما عشق به صحنه سبب شد تا گام در عرصه نمایش گذارد و بدرخشد. «حسینعلی طباطبایی» از پیشکسوتان تئاتر ایران که اکنون در ۸۶ […]

آخرین ها