آغاز ساخت دکور فصل جدید برنامه «هزار راه نرفته»

تحقیق و پژوهش فصل جدید برنامه «هزار راه نرفته» که پاییز سال آینده قرار است روانه آنتن شبکه دو شود، در مرحله پایانی قرار گرفت.

آخرین ها