سینماسینما/ استقبال سرد فرانسوی‌ها از «نتردام می‌سوزد»

سینماسینما، محمد حقیقت: فیلم «نتردام می‌سوزد» ساخته تماشایی ژان ژاک آنو، در هفته اول نمایش خود تماشاگران فرانسوی را جذب نکرد!

آخرین ها