هدف جشنواره تئاتر رادی حمایت از نمایشنامه‌نویسان است

دبیر نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی گفت: در این جشنواره تنها معرفی برگزیدگان اهمیت ندارد بلکه به دنبال حمایت از نمایشنامه نویسان هستیم.

آخرین ها