اختصاصی/ گزارش محمد حقیقت از پاریس/ کمک مالی دولت فرانسه به بخش فرهنگ/ نولان گیشه فرانسه را نجات می‌دهد؟

سینماسینما، محمد حقیقت/ پاریس: در پنج ماه اخیر در اثر گسترش ویروس کرونا و تلفاتی که به بار آورده بود و همچنان هم ادامه دارد، در زمینه فرهنگ آسیب های فراوانی در فرانسه به بار آمده است.

آخرین ها