کتاب «تغییرات فرهنگی و اجتماعی» به بازار نشر آمد

«تغییرات فرهنگی و اجتماعی» عنوان کتاب آموزشی دانشگاهی جدیدی است که توسط مصطفی محمودی (مدیر فرهنگی و رسانه ای، کارشناس هنری و مدرس دانشگاه) و ندا الماسیان طهرانی (کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و فریلنسر روابط عمومی و رسانه) نوشته شده و توسط نشر عنوان روانه بازار کتاب شده است.

آخرین ها