روایت نرگس خرقانی از مستند مادام :مستندی درباره آخرین بازماندگان لهستانی در ایران در ۷۵ سال پیش

نرگس خرقانی گفت: در مستند «مادام» به بررسی زندگی و خاطرات ماریا بایدان از آخرین بازماندگان لهستانی در ایران که نزدیک به ۷۵ سال پیش وارد ایران شدند، پرداخته‌ام و ضدتبلیغ برای ایران محسوب نمی شود. به گزارش سینماسینما ۀ«نرگس خرقانی» روزنامه نگار و کارگردان مستند «مادام» درباره این فیلم و ایده اولیه آن به […]

آخرین ها