برش‌های کوتاه/ نسخه‌های اصلی و مرمت شده «ورود لوکوموتیو بخار به ایستگاه لسیوته»

نسخه‌های اصلی و مرمت شده سیاه و سفید و رنگی «ورود لوکوموتیو بخار به ایستگاه لسیوته» (۱۸۹۵)، ساخته برادران لومیر

آخرین ها