نمایش نسخه ترمیم شده فیلم «دندان مار»

کانون فیلم خانه سینما، در تازه ترین برنامه خود، نسخه ترمیم شده فیلم «دندان مار» اثر مسعود کیمیایی را به نمایش خواهد گذاشت.

آخرین ها