صداوسیما روحانی را بیشتر نشان می‎دهد یا رقبایش را؟

نسرین وزیری در خبر آنلاین نوشت: حال و هوای انتخاباتی صداوسیما که در روزهای اخیر با پخش تصاویر نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، گرمتر شده، فارغ از رنگ و بوهای سیاسی و جناحی نیست.ماجرای زمان‌بندی‎های نامساوی از پخش چهره‌های سیاسی حین ثبت‌نام، آخرین پرده از نمایش این رسانه نیست. شبکه تهران که اغلب پروژه‎های شهری […]

آخرین ها