نمایش «ایرانیان» روی صحنه می‌رود

نمایش «ایرانیان» به نویسندگی آیسخولوس از یکم آبان‌ماه در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

آخرین ها