به ۲۴ سینماگر گواهینامه هنری درجه یک اهدا شد/ انتشار اطلاعات ارزشیابی هنرمندان

گزارش عملکرد دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع در حوزه ارزشیابی هنرمندان سینمایی در سال ۱۳۹۹ اعلام شد.

آخرین ها