اختصاصی سینماسینما، مودبیان نشان شوالیه فرهنگ و ادب فرانسه را دریافت کرد/تصاویر

داریوش مودبیان که آثار قابل توجهی را در حوزه تئاتر ارائه کرده است در هفته گذشته و طی مراسمی که در سفارت کشور فرانسه در تهران ترتیب داده شد نشان شوالیه فرهنگ و ادب را از سوی سفیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه دریافت کرد.

آخرین ها