اعتراض ۱۰۰ سینماگر به پیش‌نویس نظام تهیه کنندگی فیلم

۱۰۰ تهیه کننده و کارگردان سینما به نظامنامه تهیه کنندگی فیلم که از سوی سازمان سینمایی منتشر شده است، انتقاد کردند.

آخرین ها