چادویک بوزمن بازیگر «پلنگ سیاه» درگذشت

بازیگری که با بازی در فیلم «پلنگ سیاه» به خوبی درخشید در ۴۳ سالگی بر اثر سرطان جان باخت.

آخرین ها