همه مجرمیم/وقتی ۷۰درصد مردم از ماهواره استفاده می کنند

نعمت احمدی بیش از ۲۲۰ هزار نفر زندانی در زندان‌های کشور حضور دارند. آیا این جمعیت زندانی برابر استانداردهای جهانی، با جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران تناسب دارد؟ این آمار واقعی تعداد زندانیان کشور نیست. در گزارش آسیب‌های اجتماعی که در خرداد سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت کشور در صحن علنی مجلس قرائت شد با […]

آخرین ها