تدارک اشکان خطیبی برای «نفرین قحطی‌زده‌گان»

اشکان خطیبی نمایشنامه «نفرین قحطی‌زده‌گان» نوشته سام شپارد را روی صحنه می‌برد.

آخرین ها