گفت و گو با نقی نعمتی، کارگردان «سه و نیم»: نگاهم به سینما عوض شده

شش سال از ساخت «سه و نیم» می گذرد؛ فیلمی که سازنده اش، نقی نعمتی، معتقد است با سبک و سیاق معمول او متفاوت است.

آخرین ها