ادامه تصویربرداری«نلسون ماندلا برای همیشه» درآمریکا + تصاویر

گروه سازنده مستند «نلسون ماندلا برای همیشه» برای ادامه تصویربرداری به آمریکا سفر کرده اند.

آخرین ها