نادر برهانی مرند: در نمایشنامه‌نویسی خیلی توانمند نیستیم

نادر برهانی مرند می‌گوید: به دلایل بسیاری در حوزه نمایشنامه‌نویسی خیلی توانمند نیستیم.

آخرین ها