گفت‌وگوی اصغر فرهادی با «اواردز دیلی»

جاز تانگکی، گزارشگر وبسایت «اواردز دیلی» به تازگی با فرهادی که در لس‌آنجلس به سر می‌برد به مصاحبه نشست تا درباره تقسیم‌ طبقاتی در ایران و زندگی ایرانی‌های طبقه متوسط که فرهادی در فیلم‌هایش به آنها می‌پردازد، صحبت کنند.

نقد بازی‌های فیلم فروشنده: تماشای خرده‌جنایت‌های خاورمیانه‌ای

 بازیگر نمایش مرگ فروشنده می‌گوید: این سینما و بازیگری به درد مردم می‌خورد تا بدانند در پسِ کوچکترین خطا؛ فاجعه‌ای خوابیده. میزان خشونت‌‌ها بسیار بالاست. واقعیت این است که مردم یکدیگر را دوست ندارند و هر کسی به نوبه خود جرم‌های کوچکی مرتکب می‌شود.

آخرین ها