نمایش برگزیده‌ی چهل سال سینمای ایران در موزه سینما

موزه سینمای ایران ویژه برنامه مروری بر چهار دهه سینمای ایران را برگزار می‌کند.

آخرین ها