کارگردان تئاتر «دام» مطرح کرد: «بخش مرور تئاتر» در جشنواره‌ی فجر باید باشد / امیدوار به درخشش تئاترهای شهرستانی

اسماعیل موحدی معتقد است: بخش “مرور بر تئاتر” در یک سال گذشته باید در جشنواره‌ی فجر وجود داشته باشد، عده‌ای از بچه‌های تئاتر هستند که دوست ندارند از طریق جشنواره‌های استانی و یا منطقه‌ای در جشنواره شرکت کنند با وجود این که کار آنها بد نیست. اگر این بخش مروری از جشنواره حذف شود، خیلی […]

آخرین ها