«رومئو و ژولیت» در فلسطین اشغالی هم به وصال نرسیدند / نمایشی بدون ترجمه

برداشت از نمایشنامه «رومئو و ژولیت» نوشته «ویلیام شکسپیر» تا آن‌جا آزاد می‌شود که رومئو را در اسرائیل و ژولیت را در فلسطین، پشت دیوار بلند مرزها و قوانین سیاسی زندانی کند.

آخرین ها