«سیسیلی»، نمایشی مافیایی از یک خانواده‌ آمریکایی

فرهاد مهرخیرانی کارگردان نمایش «سیسیلی» گفت: این نمایش درباره یک خانواده آمریکایی است که دارای یک پدر خوانده است و می‌خواهد وارد سیاست شود.

آخرین ها